Blog - Případová studie jak Základní škola v Libochovicích zjednodušila správu svého majetku pomocí aplikace Správce majetku

Správa majetku může být pro školy náročný a časově náročný proces. V této případové studii se podíváme na to, jak Základní škola v Libochovicích úspěšně zjednodušila a zefektivnila správu svého majetku pomocí aplikace Správce majetku.

Výzva

Složitá a zdlouhavá správa majetku Základní škola v Libochovicích se potýkala s výzvami spojenými se správou a evidencí svého majetku. Ruční zaznamenávání a aktualizace informací o majetku, jako jsou počítače, nábytek, knihy a další vybavení, bylo časově náročné a náchylné k chybám. Škola hledala řešení, které by zjednodušilo tento proces a zlepšilo přesnost a efektivitu správy majetku.

Řešení

Implementace aplikace Správce majetku Škola se rozhodla vyzkoušet aplikaci Správce majetku, která nabízí řadu funkcí pro snadnou a efektivní správu majetku. Aplikace umožňuje rychlé a jednoduché skenování majetku pomocí QR kódů, automatické aktualizace informací, snadnou inventarizaci a přehlednou správu přesunů, oprav a revizí majetku.

Výsledky

Zjednodušení a zefektivnění správy majetku Díky aplikaci Správce majetku dokázala Základní škola v Libochovicích zjednodušit a zefektivnit správu svého majetku. Následující výsledky byly zaznamenány:

  • Snížení času stráveného správou majetku: Aplikace umožnila škole ušetřit čas při zaznamenávání, aktualizaci a inventarizaci majetku.
  • Zvýšená přesnost a snížení chyb: Ruční zaznamenávání a aktualizace informací byly nahrazeny automatickými aktualizacemi, což vedlo k menšímu počtu chyb.
  • Zlepšená komunikace a spolupráce: Aplikace umožnila rychlý přístup ke všem informacím o majetku pro všechny zaměstnance školy, což usnadnilo spolupráci a komunikaci mezi odděleními.
  • Přehledná správa přesunů, oprav a revizí: Aplikace zjednodušila sledování přesunů majetku mezi třídami a odděleními, evidenci oprav a plánování revizí.
  • Zvýšená kontrola nad majetkem: Aplikace Správce majetku poskytla škole lepší přehled o stavu a umístění majetku, což umožnilo efektivnější využití zdrojů.

Zpětná vazba od uživatelů

Učitelé a zaměstnanci školy ocenili snadné použití aplikace a rychlý přístup k informacím o majetku. Díky aplikaci se zvýšila transparentnost a zodpovědnost v rámci školy. Aplikace také přispěla ke zlepšení celkové organizace a snížení administrativní zátěže.

Případová studie Základní školy v Libochovicích ukazuje, jak může aplikace Správce majetku výrazně zjednodušit a zefektivnit správu majetku ve školách. Implementací tohoto řešení mohou školy dosáhnout značných úspor času a zdrojů, zvýšit přesnost a spolehlivost evidencí a zlepšit komunikaci a spolupráci mezi zaměstnanci. Pokud se i vaše škola potýká s výzvami spojenými se správou majetku, může být aplikace Správce majetku právě to řešení, které hledáte.